Bericht van het bestuur

Waarderende gemeenteopbouw: kijken met andere ogen!

‘Kijken met andere ogen’ is de filosofie van Waarderende gemeenteopbouw (WGO). Jan Hendriks heeft hier in zijn boek Goede Wijn (2013) en op de landelijke dagen WGO telkens op gehamerd. ‘Kijken met andere ogen’ is het ‘horen van de muziek in wat een irritante, pijnlijke en bedreigende kakofonie lijkt’ (Borgman, Leven van wat komt, 2017, p.49). Een aantal jaren heeft de Stichting Waarderend Gemeenteopbouw geprobeerd dit gedachtengoed en deze werkwijze actueel te houden. Deze Stichting was een samenwerking tussen de theologie-opleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede, de Fontys Hogeschool, de VIAA en de Christelijke Hogeschool Windesheim. Omdat WGO slechts een facet van het curriculum en het onderzoekprogramma van de hogescholen is, dreigt WGO regelmatig overboord te vallen. Daarom is het goed dat de Stichting WGO zijn missie kan overdragen aan een team van specialisten WGO. Zij maken echt werk van leren ‘kijken met andere ogen’: in advies- en begeleidingstrajecten in gemeenten en parochies, in leergemeenschappen, bij opleidingen en informatiebijeenkomsten. De Stichting WGO, die zichzelf opgeheven heeft, wenst MET ANDERE OGEN veel ‘bloeifactoren’ toe die helpend zijn voor WGO in parochies en gemeenten.

Nico Belo, voorzitter Stichting Waarderende Gemeenteopbouw

 

Goede wijn waarderende gemeenteopbouw