Studiemiddag 24 mei 2013 - Inleiding Jan Hendriks

Op 24 mei j.l. zijn de boeken GOEDE WIJN. Waarderende Gemeenteopbouw en De sociale netwerk kerk gepresenteerd op een studiemiddag in het Catharijneconvent in Utrecht. De inleiding die Jan Hendriks bij die gelegenheid heeft gehouden leverde veel positieve reacties op. Wilt u er (nogmaals) van kennis nemen: u vindt deze hier.