Samenhang Waarderende Gemeenteopbouw, AI, Strength Finder

In dit artikel onder de titel ´Waarderend veranderen´ beschrijft Chris ´t Mannetje zijn kennismaking met appreciative inquiry en strength finder en doordenkt hij de toepassing ervan voor hemzelf en voor de kerkelijke context. Hij doet dat in zijn functie van stagecoördinator van de HBO-opleiding Pastoraal Werk aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, en gaat uitgebreid in op het belang van deze benaderingen voor zowel de aankomende pastoraal werkers zelf als voor hun werkcontext. Dat laatste wordt geïllustreerd aan de hand van de werking van deze methoden in parochieverband.
Het artikel verscheen onder de titel ´Waarderend veranderen´ in de Nieuwsbrief Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk maart 2010, nr 72. U leest het hier.