Verslag Werk- en ontmoetingsdag op 31 januari 2014

Goede wijn, een proeverij. Dag over waarderende gemeenteopbouw.

Onder bovenstaande titel vond op 31 januari 2014 een drukbezochte werk- en ontmoetingsdag plaats
in de Johanneskerk in Utrecht. Er waren een kleine 200 deelnemers, afkomstig uit het gehele land, van verschillende denominaties en zowel professionals (pastores, beleidsmedewerkers, pastoraal werkers, gemeente-adviseurs) als vrijwilligers.
Voor een sfeerimpressie zie enkele foto´s op de WG-Facebookpagina
De opzet van deze dag is zelf een illustratie van deze weg en deze manier van kerk-zijn.
En dus begonnen we met een meditatie over en het uitspreken van Vertrouwen (ds Karin van den Broeke) en eindigden we met een viering waarin we danken en ons verbinden (bisschop Gerard de Korte). En daar tussen in gingen we samen op weg. Met daarin een lezing over uitgangsproces van deze nieuwe aanpak en een schets van ‘de weg van vertrouwen’ met zes halteplaatsen, drie praktijkillustraties, een bijdrage ‘Ik heb nog wel wat te vragen´ (uit de kring van Ds 2.0), een toepasselijk sprookje en 8 workshops.
Deze dag was bedoeld voor allen die zich willen inzetten voor de opbouw van de gemeente en parochie: zogenaamde vrijwilligers, kerkelijk werkers en pastores.

Linkjes naar bijdragen van inleiders en werkplaatsleiders aan de hand van het dagprogramma

Inloop

Welkom door de dagvoorzitter Nico Belo

Vertrouw! Karin van den Broeke, voorzitter synode PKN

Waarderende gemeenteopbouw in 6 stappen. Jan Hendriks, auteur Goede Wijn
Tekst en presentatie
In de lezing wordt verwezen naar ´Poitiers´: u vindt het artikel hier.

Praktijkvoorbeelden
1 Carol van Wieren: Kijken wat er zich aandient
2 Else Roza: Zin geven aan het werk in een inloophuis
3 Els Deenen: Een beleidsplan maken: tekst en presentatie


Mooi gesproken, maar ik heb nog wel wat te vragen.
Bettelies Westerbeek, mede-initiatiefnemer Ds. 2.0
[de vragen komen hier binnenkort]


Lunch

Sprookje! Mariska Gerritsen, psychologe vertelt ´Het Sleutelbloemvolk´. 

Werkplaatsen

1 Over vertrouwen als grondtoon. Doorpraten met ds. Karin van den Broeke.

2 Ontwikkelen van een beleidsplan met een gemeente in een kleine stad (casus ‘De Oude Kerk’ in Veenendaal).
Nico Belo heeft veel vragen beantwoord, gebruik makend van het verhaal over Veenendaal.

Het is een werkplaats op maat geworden, met als doelstelling de samenhang in het proces van WG te bewaken.

3 Speciaal voor pastores. Wat betekent het toepassen van waarderende gemeenteopbouw voor de rol van de pastor?
Hoe kunnen we elkaar (nu en straks) helpen om in deze geest bezig te zijn.
Nelleke Boonstra heeft over dit onderwerp een brochure geschreven,
en een kort verslag van deze workshop.

4 Samen speuren naar bloei bevorderende factoren in het proces in Hardenberg en hoe verwerk je die in een droom?
Samen speuren naar de bloei bevorderende factoren aan de hand van verhalen uit de eigen praktijk. En hoe verwerk je die in een droom?
Het gaat dus om de fasen vertellen, verdiepen en verbeelden. Dat doen we rondom het kernthema: “een betrokken middengeneratie”!

Els Deenen begeleidde deze werkplaats en heeft een kort verslag geschreven.

5 Waarderende gemeenteopbouw veronderstelt de bereidheid van mensen om positieve ervaringsverhalen uit te wisselen.
Maar wat als de sfeer binnen de gemeente zo slecht is, dat die bereidheid er niet is?
Werkplaats onder leiding van Else Roza.
[verslagk komt binnenkort]


6 We maken in deze werkplaats met elkaar (verkort) een Wall of wonder en bespreken na afloop de stappen en het doel van deze methodiek.
Gebeurt het wonder?
Jan van Diepen heeft over deze methode een brochure geschreven en
een kort verslag van deze werkplaats.

7 Wat gaat er aan waarderende gemeenteopbouw vooraf?
Wat zijn de voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn, voordat je kunt beginnen?
Jan Hendriks begeleidde het gesprek.


8 Waarderende gemeenteopbouw valt of staat met het (her)formuleren van het thema en het stellen van de juiste vragen.
Wat komt daar bij kijken?
Chris ’t Mannetje leidde deze werkplaats en heeft er een uitgebreid verslag over geschreven.


Toepassen in eigen praktijk
In drietallen in gesprek over eye-openers en voornemens


Viering mgr. Gerard de Korte, bisschop Groningen-Leeuwarden; lees zijn meditatie hier.

Napraten in het Johannes-centrum, waar de logistiek prima verzorgd werd door beheerders met ondersteuning van enkele studenten van de CHE. Dank!


De dag werd georganiseerd door Stichting Leve de kerk in samenwerking met CHE Ede, Fontys Hogeschool Utrecht en Windesheim Utrecht-Zwolle
Het volledige programma vindt u hier.