Waarderende visitatie

Nieuwe ideeën vragen om een nieuwe aanpak (weg) en een
nieuw gemeentemodel: de vertrouwensvolle gemeente. Dat is al twee eeuwen bekend: Nieuwe wijn vraagt om nieuwe zakken. Een illustratie hiervan is het artikel Waarderende Visitatie (ook wel: audit of assessment) in het Ouderlingenblad. Daarin wordt beschreven hoe de nieuwe visie op visitatie  – als pastoraal bezoek- vraagt om een nieuwe weg en alleen tot ontplooiing kan komen in het model van de Vertrouwensvolle Gemeente.
Als we de weg van de ‘Waarderende gemeenteopbouw’ bij de visitatie bewandelen spreken we van ‘waarderende visitatie’. Het omvat een begaanbare weg en is verbonden met een bijzonder gemeentemodel.
In Ouderlingenblad, editie oktober 2015, met als thema 'Kerkvisitatie', verscheen een artikel hierover van de hand van Jan Hendriks. U leest het artikel hier.
Voorzijde Ouderlingenblad okt 2015