Post-HBO module Waarderende Gemeenteopbouw

Hoe ga je aan de slag met Waarderende Gemeenteopbouw?
Hoe kunnen lokale gemeenschappen aan de slag met de methode? Speciaal hiervoor is de cursus over Waarderende Gemeenteopbouw ontwikkeld.

Deze cursus heeft inmiddels plaatsgevonden. Mocht u belangstelling hebben voor de cursus, dan stellen wij het op prijs als u dat laat weten via de webredactie (zie links).
Jeugdwerker Renske Vermij heeft deelgenomen aan de cursus en over enkele impressies met Waarderende Gemeenteopbouw een filmpje gemaakt.

De cursus Waarderende Gemeenteopbouw is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van Waarderende Gemeenteopbouw en wordt georganiseerd door vier Hogescholen (Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool Ede, VIAA en Christelijke Hogeschool Windesheim). Deze samenwerking laat al zien dat de methode in elke parochie en gemeente kan worden toegepast.

Een cursus gericht op predikanten en pastoraal werkers (Protestants en Rooms-Katholiek), die gehouden wordt in Utrecht, op 5 dagen in de periode januari 2017 - april 2017. De cursus levert 5 ec (studiepunten) op.
De aanmeldingen lopen prima, dus heeft u belangstelling: lees de brochure voor nadere informatie over deze bijzondere cursus en over de manier om u aan te melden.
Logo 4 opleidingen