Kennismakingsdagen Waarderende GemeenteOntwikkeling

'Back to basics'! Deze oproep wordt door de PKN gedaan in de beleidsnotitie 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg'. Maar… Hoe doet u dat als gemeente? (Weer) een nieuwe structuur van vergaderen? Of zoekt u het vanuit de beweging van de kerkleden? Met deze kennismakingsdagen wordt een andere kijk op ‘terug naar de kern’ geïntroduceerd: Waarderende GemeenteOntwikkeling.

Wat levert de kennismakingsdag u op?

  • U maakt kennis met de ‘waarderende’ stappen waarmee u als gemeente onderzoekt hoe u ‘als lichaam van Christus’ in de voetsporen van Jezus gaat.
  • U ontdekt hoe u hier met actief beleid vorm aan kunt geven.
  • U krijgt een werkvorm mee om thuis gebleven kerkenraadsleden enthousiast te maken.

De kennismakingsdagen worden tegen gesubsidieerd tarief aangeboden aan kerkenraadsleden uit een classis of ring die zich gezamenlijk of individueel kunnen aanmelden.
Datum en locatie: 6 april in Tiel, 25 mei in Dordrecht; de dagen kunnen op aanvraag ook bij eigen ring of classis worden gegeven.

Een beschrijving van dit aanbod op de site van de landelijke PKN vindt u hier.


Start Waarderende workshops - om niet

Else Roza schreef ons:

In het spoor van Pasen Nederland een beetje mooier maken. In plaats van prestatiedruk, somberheid, je minder of meer voelen, speelruimte maken, je laten verrassen door een ander en omgekeerd. Wat komt er dan tevoorschijn? De 'waarderende' workshops 'Daar ben je!' (over Psalm 1 en meer) liggen klaar om gebruikt te worden. Wie wil 'om niet' getraind worden om de workshops in eigen omgeving te gaan geven?

Kijk op www.daar-ben-je.nl of lees het artikel in Ouderlingenblad mrt 2018

Start workshops 2018 prunus

Leergemeenschap WG 2018 Persbericht

Else Roza en Els Deenen begeleiden al een aantal jaren kerken met waarderende gemeenteopbouw. Hun expertise dragen zij over aan het kader van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Daardoor krijgen ze handvatten en werkvormen in handen om met elkaar het 'DNA' van de eigen geloofsgemeenschap op te delven. De kracht van deze gemeente van Christus maken ze vervolgens op passende wijze dienstbaar aan hun omgeving. Dat gebeurt in de vorm van een leergemeenschap, die in 2018 op vijf zaterdagen bijeenkomt.  

U leest er méér over in bijgaand persbericht.

Jan Hendriks overleden

We ontvingen het droevige bericht dat 'onze' Jan Hendriks op donderdag 17 maart j.l. in de leeftijd van 82 jaar is overleden. 
Jan was de gedreven en inspirerende kracht achter de ontwikkeling van waarderende gemeenteopbouw. Wij leven mee met de familie en wensen hen kracht in deze tijd.
De overlijdensadvertentie uit Trouw vindt u hier. De afscheidsdienst van 24 maart j.l. kunt u nog enige tijd later terugluisteren via internet.
Henk van Hout heeft een uitgebreide terugblik op zijn werk en persoon geschreven op de website van WKO. Op de website van de PKN vindt u een door Sake Stoppels geschreven in memoriam en de herinnering aan Jan Hendriks in het Friesch Dagblad vindt u hier.
Emmausgangers

Waarderend leren aan elkaar

Iedere predikant en kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland behoort tot een werkgemeenschap, die dient tot:
- leren aan elkaar
- versterken van het geestelijk leven in de regio
- zorgen voor elkaar.

Met behulp van het gedachtengoed van waarderend organiseren is het mogelijk een nieuwe impuls te geven aan de werkgemeenschap.
Lees er méér over in de brochure.
Over de drie werkvormen die worden benoemd, is meer te vinden in:
- brochure Wall of Wonder in de Werkgemeenschap
- brochure Waarderende Intervisie voor pastores en
- brochure Collegiale Consultatie

Voor informatie: U kunt Nelleke Boonstra bereiken per email of via Linkedin

Intervisiegroep Waarderende Gemeenteopbouw

Om elkaar te stimuleren en ervaringen te delen, komt een enthousiaste groep kerkelijk werkers / adviseurs regelmatig bijeen in een intervisiegroep. De groep komt driemaal per jaar bijeen.
Hebt u hier belangstelling voor? Welkom!

Neemt u hiervoor contact op met Els Deenen; zij is graag bereid om u nadere toelichting te geven over deze groep en de bijeenkomsten.

Bestuur Waarderende Gemeenteopbouw

Het Bestuur Waarderende Gemeenteopbouw wordt gevormd door Nico Belo, Eduard Groen, Els Deenen, Jannet de Jong , Hans Jonker, Chris ’t Mannetje, Hayo Wijma en Ellen Hogema.  
Wilt u contact opnemen met het bestuur, dan geven wij er de voorkeur aan als u dit doet via de webredactie; u vindt de contactgegevens links op het scherm.