Start Waarderende workshops - om niet

Else Roza schreef ons:

In het spoor van Pasen Nederland een beetje mooier maken. In plaats van prestatiedruk, somberheid, je minder of meer voelen, speelruimte maken, je laten verrassen door een ander en omgekeerd. Wat komt er dan tevoorschijn? De 'waarderende' workshops 'Daar ben je!' (over Psalm 1 en meer) liggen klaar om gebruikt te worden. Wie wil 'om niet' getraind worden om de workshops in eigen omgeving te gaan geven?

Kijk op www.daar-ben-je.nl of lees het artikel in Ouderlingenblad mrt 2018

Start workshops 2018 prunus

Leergemeenschap WG 2018 Persbericht

Else Roza en Els Deenen begeleiden al een aantal jaren kerken met waarderende gemeenteopbouw. Hun expertise dragen zij over aan het kader van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Daardoor krijgen ze handvatten en werkvormen in handen om met elkaar het 'DNA' van de eigen geloofsgemeenschap op te delven. De kracht van deze gemeente van Christus maken ze vervolgens op passende wijze dienstbaar aan hun omgeving. Dat gebeurt in de vorm van een leergemeenschap, die in 2018 op vijf zaterdagen bijeenkomt.  

U leest er méér over in bijgaand persbericht.

Jan Hendriks overleden

We ontvingen het droevige bericht dat 'onze' Jan Hendriks op donderdag 17 maart j.l. in de leeftijd van 82 jaar is overleden. 
Jan was de gedreven en inspirerende kracht achter de ontwikkeling van waarderende gemeenteopbouw. Wij leven mee met de familie en wensen hen kracht in deze tijd.
De overlijdensadvertentie uit Trouw vindt u hier. De afscheidsdienst van 24 maart j.l. kunt u nog enige tijd later terugluisteren via internet.
Henk van Hout heeft een uitgebreide terugblik op zijn werk en persoon geschreven op de website van WKO. Op de website van de PKN vindt u een door Sake Stoppels geschreven in memoriam en de herinnering aan Jan Hendriks in het Friesch Dagblad vindt u hier.
Emmausgangers

Waarderend leren aan elkaar

Iedere predikant en kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland behoort tot een werkgemeenschap, die dient tot:
- leren aan elkaar
- versterken van het geestelijk leven in de regio
- zorgen voor elkaar.

Met behulp van het gedachtengoed van waarderend organiseren is het mogelijk een nieuwe impuls te geven aan de werkgemeenschap.
Lees er méér over in de brochure.
Over de drie werkvormen die worden benoemd, is meer te vinden in:
- brochure Wall of Wonder in de Werkgemeenschap
- brochure Waarderende Intervisie voor pastores en
- brochure Collegiale Consultatie

Voor informatie: U kunt Nelleke Boonstra bereiken per email of via Linkedin

Intervisiegroep Waarderende Gemeenteopbouw

Om elkaar te stimuleren en ervaringen te delen, komt een enthousiaste groep kerkelijk werkers / adviseurs regelmatig bijeen in een intervisiegroep. De groep komt driemaal per jaar bijeen.
Hebt u hier belangstelling voor? Welkom!

Neemt u hiervoor contact op met Els Deenen; zij is graag bereid om u nadere toelichting te geven over deze groep en de bijeenkomsten.

Bestuur Waarderende Gemeenteopbouw

Het Bestuur Waarderende Gemeenteopbouw wordt gevormd door Nico Belo, Eduard Groen, Els Deenen, Jannet de Jong , Hans Jonker, Chris ’t Mannetje, Hayo Wijma en Ellen Hogema.  
Wilt u contact opnemen met het bestuur, dan geven wij er de voorkeur aan als u dit doet via de webredactie; u vindt de contactgegevens links op het scherm.  

Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk bevordert de ontwikkeling van het kerkelijk opbouwwerk, vormt een ontmoetingsplaats voor kerkelijk opbouwwerkers, biedt leden en belangstellenden studiedagen, werkgroepen, een nieuwsbrief en haar website aan en draagt zo bij aan onderzoek, vorming en communicatie.
Waarderende gemeenteopbouw is één van de benaderingen in dit werkveld.

Meer artikelen...

  1. Netwerk DAK