Jan Hendriks overleden

We ontvingen het droevige bericht dat 'onze' Jan Hendriks op donderdag 17 maart j.l. in de leeftijd van 82 jaar is overleden. 
Jan was de gedreven en inspirerende kracht achter de ontwikkeling van waarderende gemeenteopbouw. Wij leven mee met de familie en wensen hen kracht in deze tijd.
De overlijdensadvertentie uit Trouw vindt u hier. De afscheidsdienst van 24 maart j.l. kunt u nog enige tijd later terugluisteren via internet.
Henk van Hout heeft een uitgebreide terugblik op zijn werk en persoon geschreven op de website van WKO. Op de website van de PKN vindt u een door Sake Stoppels geschreven in memoriam en de herinnering aan Jan Hendriks in het Friesch Dagblad vindt u hier.
Emmausgangers