Netwerk DAK

Netwerk DAK bestaat sinds februari 2008. Bij Netwerk DAK zijn ruim 100 werkplekken in het land aangesloten, die elk op een eigen manier een plek bieden voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. In de projecten werken 100 theologisch en agogische geschoolde medewerkers en duizenden vrijwilligers aan ontmoeting, zingeving, geeestelijke zorg en presentie.
In de cursus 'Goed op weg' voor de medewerkers wordt de methode van waarderende gemeenteopbouw gehanteerd.