Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk bevordert de ontwikkeling van het kerkelijk opbouwwerk, vormt een ontmoetingsplaats voor kerkelijk opbouwwerkers, biedt leden en belangstellenden studiedagen, werkgroepen, een nieuwsbrief en haar website aan en draagt zo bij aan onderzoek, vorming en communicatie.
Waarderende gemeenteopbouw is één van de benaderingen in dit werkveld.