Zorgen: een Waarderend Ambacht

Zorgen: een Waarderend Ambacht!

Hoe verder?
Ook in de zorg leeft het verlangen, niet slechts naar verbetering, maar naar vernieuwing. Dat betekent in vele gevallen het overschakelen van het oude hiërarchische model, naar een conciliair model. Dat wordt wel verwoord met de overstap van het Angelsaksische model (hiërarchie) naar het Rijnlandse model (vertrouwen en dus ruimte voor eigen inbreng en openheid en dus conciliair). Zo ook in de zorginstelling de Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht. Geestelijk verzorger Anja Bruijkers, die tevens de overgang begeleidt, doet er verslag van dat u hier kunt lezen.
Een prachtig filmpje, waarin u kunt zien hoe dit in de praktijk uitwerkt, kunt u hier bekijken. En mocht u ook nog geïnteresseerd zijn in de achterliggende waarden die de Blije Borgh: bekijkt u dan het animatiefilmpje

Nederland in dialoog

Nelleke Boonstra schrijft:
De dagen van de dialoog zijn geweest. Het is een landelijk gebeuren, en in uiteindelijk 80 steden en dorpen zijn dialoogtafels geweest. Kenmerk is dat je mensen ontmoet die net even anders dan jij in de samenleving hun plek hebben, en toch kun je met hen in gesprek. Je laat je vooroordelen buiten de deur en via de methode kun je in gesprek/ in dialoog / komen. Het is ontstaan toen Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn vermoord. In Rotterdam.
www.nederlandindialoog.nl

Strategische planning met SOAR ipv SWOT

Strategische planning gebeurt vaak met de SWOT-methodiek (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Vaak leidt dit tot een probleemgerichte focus met (te) veel aandacht voor de zwakten van de organisatie en bedreigingen in haar omgeving.
Een aanpak die recht doet aan de energie en verlangens in een organisatie is SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results). Een artikel hierover leest u pdfhier.

Evaluatie met een waarderende benadering

Team Retrospective is een manier van (project)evaluatie met een waarderende benadering. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat evaluatie/audits in het algemeen op zoek gaan naar ´wat niet werkt´. En wanneer dat gevonden is, start een oplossing van het gevonden probleem. Een heel natuurlijke aanpak.
Het is daarom een uitdaging om ee nwaarderende benadering toe te passen in dit werkveld. In dit artikel een uitgebreide beschrijving met in de appendix praktische handleidingen. Lees het artikel hier.

Subcategorieën

  • Netwerk Appreciative Inquiry

    Er is een groeiende belangstelling en uitvoeringspraktijk van waarderende gemeenteopbouw. Ook appreciative inquiry, één van de fundamenten, wordt breed toegepast. Achter deze link volgt een opsomming van enkele hierop gerichte samenwerkingsverbanden.