Nederland in dialoog

Nelleke Boonstra schrijft:
De dagen van de dialoog zijn geweest. Het is een landelijk gebeuren, en in uiteindelijk 80 steden en dorpen zijn dialoogtafels geweest. Kenmerk is dat je mensen ontmoet die net even anders dan jij in de samenleving hun plek hebben, en toch kun je met hen in gesprek. Je laat je vooroordelen buiten de deur en via de methode kun je in gesprek/ in dialoog / komen. Het is ontstaan toen Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn vermoord. In Rotterdam.
www.nederlandindialoog.nl

Mijn dialoogtafel bestond uit 9 mensen, mij meegerekend. We hadden drie moslima’s, één man, drie ontwikkelde alleenstaande vrouwen twee vrouwen van eenvoudige komaf en ik. Een boeiend gezelschap met mensen die niet zomaar met elkaar in contact zouden zijn gekomen. Thema: een gastvrije buurt (dat was het thema voor alle 28 dialoogtafels in Deventer).
Wat ik ervan meeneem is dat de methode van waarderende gemeenteopbouw, gebaseerd op AI, ook op deze manier een kans van slagen heeft. We willen als kerken tegenwoordig zo graag onze lijntjes met ‘de samenleving’ sterker maken, maar hoe doe je dat als je veel te veel in je eigen taalveld blijft hangen? Vormen die lijken op de ‘dialoogtafel’ gebeuren al in plaatselijke gemeenten, maar de methode van AI biedt echt meer. Als je geïnteresseerd bent in waarderende gemeenteopbouw en het in wil zetten, dan is het een heel goede mogelijkheid je eens een (half) jaar mee te laten nemen met de organisatoren van de dialoogtafels in je eigen stad/ dorp of in je buurtgemeente (burgerlijk). Een goede manier om een nieuwe techniek uit te proberen én om eens anderen dat gelovigen of geïnteresseerden in jouw (kerkelijke) gemeente te ontmoeten. De gesprekken gaan dan echt anders!


Iets over de methode van de dag van de dialoog.
Je zit rond de tafel met totaal onbekende mensen uit alle lagen van de samenleving. Wel wonen ze in dezelfde plaats als jij.
Het onderwerp is eenvoudig, bijvoorbeeld 'een gastvrije buur(t)'. De locatie van één tafel is een bedrijf, instelling
of kerk in de stad/het dorp. De begeleider is zelf ook deelnemer. Men praat anderhalf uur met elkaar, daarna is een maaltijd, borrel je of klets je nog even na onder het genot van een kopje thee.
De methode is Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken:
1. Kennismaken,
2. Het thema verkennen dicht bij jezelf: ‘wat is jouw mooiste ‘buur(t)ervaring’? Geen discussie, alleen belangstellende vragen kunnen de andere deelnemers vertellen.
3. Dromen over het thema dicht bij jezelf en deze dromen delen. Er ontstaat een gesprek. Dromen delen.
4. Wat ga je morgen doen? Zelf denken over je eigen mogelijkheden om je droom in jouw omgeving gestalte te geven.


Wilt u hier meer over weten? U kunt Nelleke Boonstra bereiken per email of via Linkedin