Zorgen: een Waarderend Ambacht

Zorgen: een Waarderend Ambacht!

Hoe verder?
Ook in de zorg leeft het verlangen, niet slechts naar verbetering, maar naar vernieuwing. Dat betekent in vele gevallen het overschakelen van het oude hiërarchische model, naar een conciliair model. Dat wordt wel verwoord met de overstap van het Angelsaksische model (hiërarchie) naar het Rijnlandse model (vertrouwen en dus ruimte voor eigen inbreng en openheid en dus conciliair). Zo ook in de zorginstelling de Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht. Geestelijk verzorger Anja Bruijkers, die tevens de overgang begeleidt, doet er verslag van dat u hier kunt lezen.
Een prachtig filmpje, waarin u kunt zien hoe dit in de praktijk uitwerkt, kunt u hier bekijken. En mocht u ook nog geïnteresseerd zijn in de achterliggende waarden die de Blije Borgh: bekijkt u dan het animatiefilmpje