Op pad met mijn talenten

Ontdek, ontwikkel en benut je sterke punten

Voor individuen, teams en organisaties

Auteur: Paul ’t Mannetje

Uitgever: Unieboek/Spectrum

ISBN: 9789000348312

Prijs: € 19,99

‘Je bent op je best als je doet wat je van nature het beste doet!’

Voor wie

Iedere opvoeder, leerkracht, medewerker, schooldirecteur, bestuurder, HR-professional, pastor/theoloog of student kan met dit boek aan de slag voor persoonlijke ontwikkeling. Bij jezelf begint elke verandering. Wil je daarna met je team en organisatie, gemeente of parochie op pad, dan vind je in dit boek inspiratie en praktische handvatten om daarin volgende stappen te zetten.

Opbouw

De opbouw van het boek is helder en helpt je snel je weg te vinden.

Deel I bestaat uit twee inleidende hoofdstukken: achtergronden, definities, de oorsprong van onze talenten en het belang van een ‘sterke punten revolutie’.

Deel II biedt een uitgewerkt individueel ontwikkeltraject (hoofdstuk 3 - 9). Dat is de noodzakelijke basis voor wie in team en organisatieverband aan de slag wil. Na de beschrijving van het ontdekken en waarderen van talenten, sterke punten en het ontwikkelen en benutten daarvan inclusief het slim omgaan met de zwakke komt het ‘werkwiel’ aan de orde. Dat wordt gevolgd door het in gesprek gaan over talenten en het volhouden van de ingeslagen ontwikkeling, de combinatie van talenten en flow en job craften. De hoofdstukken 10 en 11 gaan in op talenten en de logische niveaus en de vraag of talenten behulpzaam zijn of je van de regen in de drup helpen.

Deel III beschrijft het gebruik van talentengedachtegoed voor leiderschap in teams en organisaties (hoofdstuk 12 en 13).

Deel IV bevat veel gestelde vragen en antwoorden en bijlagen: een verwijzing naar de talententest Strengths Finder, een overzicht van 34 talentthema’s, kernbegrippen, een verslagformulier voor een Persoonlijk Excellentiegesprek (anders dan een POP- of functioneringsgesprek), een voorbeeld van een team-traject en een bronnenoverzicht.

Het boek voorziet in ‘beeld en geluid’ bij het talentengedachtegoed en de toepassingsmogelijkheden: per hoofdstuk een verhalende opening, uitleg van de theorie en enkele modellen, stap-voor-stap opdrachten, case stories, pakkende quotes en een vraag voor de lezer ter afsluiting.

Enkele opvallende teksten uit het boek:

·       Je bent geen talent, je hébt talenten en talenten heeft iedereen.

·       Allrounders bestaan niet: wel allround duo ’s en teams.

·       De meeste groei zit in je sterke punten, niet in je tekorten.

Bijzonder en interessant

Dit boek van trainer/coach Paul ’t Mannetje is bijzonder, want het enthousiasme en de gedrevenheid spatten er vanaf. ’t Mannetje gunt iedereen te leven en werken vanuit talenten en sterke punten. Hij neemt je op een praktische en goed leesbare manier mee op je eigen pad.

Interessant is dat de auteur door zijn ervaringen hedendaagse stromingen – positieve psychologie, waarderend onderzoeken, progressiegericht werken, flow en job craften – weet te verbinden tot praktisch toepasbare programma’s. Dit boek is een bijdrage aan de verschuiving van ‘reparatiemanagement’ naar het ‘floreren’ van mensen, teams en organisaties en biedt herkenbare voorbeelden van individuen, teams en organisaties die meer talentgericht zijn gaan werken.

Zo biedt het boek een inspiratiebron die werkelijk uitnodigt met jezelf aan de slag te gaan en daarna met je team, je organisatie en je gemeenteleden/parochianen. Paul ’t Mannetje heeft op veel plekken zijn talentexpertise bewezen en brengt zijn ervaringen als trainer en coach, als directeur voor bedrijfsopleidingen, hoofd opleidingen in een grote winkelketen en als leerkracht speciaal onderwijs op een inspirerende manier samen.

Meer lezen kan hier.

Bronnen omtrent Strengths Finder

Chris ´t Mannetje heeft een uitgebreid bronnenoverzicht gemaakt met literatuur en enkele websites die gerelateerd zijn aan de benadering van Strengths Finder. U vindt het overzicht hier.

Subcategorieën

  • Talent-waarderend onderwijs

    In de onderwijswereld wordt ook gewerkt met een waarderende benadering. Over het werken met talenten en methodieken als Strenght Finder volgen hier artikelen.