Ieder mens en ons samenwerken als vindplaats van God

In het WKO-Bulletin van mei 2013 verscheen deze bijdrage, die in het bulletin als volgt wordt geïntroduceerd: 
"Chris ’t Mannetje vertelt hoe hij in de cursus Teamvorming en Leiderschap aan de Fontys Hogeschool de StrengthsFinder gebruikt, een talententest ontwikkeld door A. Gallup. Het ontdekken van talenten geeft studenten inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten. De test vormt een waardevolle aanvulling op het proces van waarderend onderzoeken. ’t Mannetje adviseert zijn masterstudenten theologie hun horizon te verbreden met het oog op hun toekomst als grensganger en verbindingsofficier."
Het artikel leest u hier.  

Verslag ´Word een waarderende docent´

Op 4 november 2013 is een werkdag gehouden onder de titel ´Word een waarderende docent´ onder leiding van Jos Speetjens (Fontys Eindhoven afd. Onderwijs en Onderzoek).

Over deze dag is een uitgebreid en lezenswaardig verslag geschreven, waarin niet alleen de overgedragen kennis (over methoden, theorieën, literatuur) is opgenomen, maar ook de gehanteerde werkvormen die passen bij de waarderende benadering.

Uit de introductie: “Deze dag zal vooral een waardevolle kennismaking zijn, een appetizer, die laat ervaren hoe de waarderende benadering kan werken en wat de functie is van inzicht in je eigen talentthema's als docent wanneer je studenten talent-waarderend wilt begeleiden tijdens hun studie en bij hun leerprocessen. De dag laat voelen dat we hier kennismaken met twee methodes/instrumenten Strength Finder en Appreciative Inquiry die een kwaliteitssprong in het onderwijs kunnen bewerkstelligen”.

Het verslag vindt u hier.