Waarderend Onderzoeken Onderzocht - vd Dool

Leon van den Dool, student 4e-jaar aan de CHE, heeft een essay geschreven waarin hij Waarderend Onderzoeken heeft onderzocht. Het essay richt zich op de vraag of het verantwoord is om deze methode in kerkelijke context te gebruiken. In de inleiding schrijft hij o.a.: "Vanwege de ruime belangstelling voor Waarderend Organiseren zowel in en buiten de kerkelijke gemeente is het van belang om de achterliggende waarden van de methode nader te beschouwen. Daarbij zal ik mij beperken tot de drie belangrijkste invloeden in WO, namelijk humanisme, participatie en sociaal  constructionisme".
Het essay vindt u hier.