Not (just) about the positive

De positieve benadering is waardevol zo blijkt uit tal van waarnemingen. Het wordt ook sterk beklemtoond door Gervase R. Bushe. De positieve benadering werkt door in themastelling, de sfeer, relaties. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het uiteindelijk niet gaat om die positieve verhalen maar om het daarachterliggende doel: ‘ to generate a new and better future’. Bushe poneert daarom de stelling dat vragen en thema’s generatief moeten zijn, dwz energie moet genereren. (Die terminologie doet denken aan het beroemde boek van Paulo Freire, pedagogie van de onderdrukten, 1971, waarin het begrip generatief  thema centraal staat). Vanuit het gezichtspunt van de generativiteit stelt Bushe dat ook negatieve verhalen bij gelegenheid een generatieve werking kunnen hebben en dat er daarom ruimte voor moet zijn. Een iets uitgebreidere toelichting leest u op de website van Kessels en Smit, en het artikel  van Bushe leest u hier. En voor meer literatuur hierover kunt u ook terecht bij deze special van tijdschrift AI-practitioner.