Theologische doordenking van Waarderende Gemeenteopbouw

In het WKO-bulletin van mei 2013 stond deze bijdrage van Eduard Groen. Het artikel wordt  in het bulletin als volgt aangekondigd. 
"Eduard Groen stelt prikkelende vragen: Kan men, zoals WG veronderstelt, uitgaan van de goedheid en welwillendheid van de mens? Wat blijft er over van het gezag van de Bijbel of de clerus, wanneer een gemeente of parochie een proces van WG doormaakt? Hoe verhouden de waarheden van geloof en wetenschap zich tot de waarheid die door WG wordt opgeroepen? Zegt het feit dat WG in allerlei kerken wordt toegepast iets over de ontwikkeling van parochies en gemeenten in de richting van een congregationeel model? Geeft WG door haar toekomstgerichtheid een nieuwe blik op het Koninkrijk Gods? Door deze vragen omzichtig te behandelen, geeft Groen een eerste aanzet tot doordenking van de relatie tussen theologie en WG."
Lees het artikel hier.