Op zoek naar theologen als bondgenoten

Verschillende vakgebieden van de theologie kunnen helpen de filosofie van Waarderende Gemeenteopbouw aan te vullen, te verdiepen en wellicht ook te corrigeren. Zó dat het geheel theologisch nog meer verantwoord wordt. 
We hopen daar allerlei voorbeelden van te noemen; er is een start gemaakt met een korte beschrijving van hoe de theologie van Gerrit de Kruijff hiermee verband houdt. U vindt deze hier
.