Het wil er bij mij niet meer in - Blog Jan Hendriks 21 jan 2015

‘Het wil er bij mij niet meer in!’

Gelovigen nemen in aantal af. Bericht TROUW (180115). Komt door de individualisering, wordt vaak gezegd. Ten onrechte. Eerder door een tekort aan individualisering.
Een grote rol speelt vooral de druk van de seculiere samenleving. Typerende
opmerking: ‘Het wil er bij mij niet meer in!’. Met de diagnose moet ook
de aanpak veranderen. Eén ding is wel zeker: in onze rationalistische cultuur
komt het meer dan ooit aan op ervaringskennis. Er is een benadering die daar
volle ruimte voor biedt, zó dat ervaring en ervaringsverhalen op een
natuurlijke wijze ter sprake komen. Als vanzelf. Dat werk ik hier verder uit.