De weg - hoofdstuk 3 - beschrijft de wijze waarop die waarden (de filosofie) in praktijk gebracht worden. 
Veel werkmateriaal over waarderende gemeenteopbouw is te vinden in de weblinks en de literatuurlinks

Waarderend pastoraat

Een boeiend artikel van de hand van Nelleke Boonstra, over hoe de benadering van de waarderende gemeenteopbouw toegepast kan worden in het pastoraat in de gemeente. Waarderend pastoraat dus. Zoeken naar deze term op Google levert 0 hits op. Bent u nieuwsgierig geworden? U leest het artikel hier.

Waarderend leren aan elkaar

Iedere predikant en kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland behoort tot een werkgemeenschap, die dient tot:
- leren aan elkaar
- versterken van het geestelijk leven in de regio
- zorgen voor elkaar.

Met behulp van het gedachtengoed van waarderend organiseren is het mogelijk een nieuwe impuls te geven aan de werkgemeenschap.
Lees er méér over in de brochure.
Over de drie werkvormen die worden benoemd, is meer te vinden in:
- brochure Wall of Wonder in de Werkgemeenschap
- brochure Waarderende Intervisie voor pastores
- brochure Collegiale Consultatie

Hoe de waarderende gemeente vorm krijgt in het pastoraat, leest u in dit artikel over waarderend pastoraat.

Voor informatie: U kunt Nelleke Boonstra bereiken per email of via Linkedin

Subcategorieën