Waarderend leren aan elkaar

Iedere predikant en kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland behoort tot een werkgemeenschap, die dient tot:
- leren aan elkaar
- versterken van het geestelijk leven in de regio
- zorgen voor elkaar.

Met behulp van het gedachtengoed van waarderend organiseren is het mogelijk een nieuwe impuls te geven aan de werkgemeenschap.
Lees er méér over in de brochure.
Over de drie werkvormen die worden benoemd, is meer te vinden in:
- brochure Wall of Wonder in de Werkgemeenschap
- brochure Waarderende Intervisie voor pastores
- brochure Collegiale Consultatie

Hoe de waarderende gemeente vorm krijgt in het pastoraat, leest u in dit artikel over waarderend pastoraat.

Voor informatie: U kunt Nelleke Boonstra bereiken per email of via Linkedin