Waarderen stimuleert het nemen van je verantwoordelijkheid

In het WKO-bulletin mei 2103 verscheen het volgende artikel, dat als volgt wordt aangekondigd. 
"Redacteur Nico Belo beschrijft met enkele van zijn studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede hoe zij aan het werk zijn gegaan in een jongerengroep van een Chinese evangelische gemeente en in een protestantse gemeente waar één van de twee kerkgebouwen gesloten zou worden. Zelfs in laatstgenoemde gemeente zorgt het werken met Waarderende Gemeenteopbouw voor meer communicatie en vertrouwen."
U kunt het artikel hier lezen. 

De praktijk: aankondiging WG PKN Oosterbeek

De PKN-gemeenten en de RK-parochie in Oosterbeek hebben in 2014 een start gemaakt met waarderende gemeenteopbouw. Ds Petra Doorn heeft een persoonlijk ingekleurde aankondiging van de start in de PKN-gemeente in het kerkblad geschreven. U leest deze hier

De praktijk: MoTiV-Oecumenische Gemeenschap Delft

Op 21 januari 1979 vond de eerste Oecumenische viering plaats van de Studenten Gemeente Delft; in 1992 ontstaat MoTiv, de publieksnaam van het Studentenpastoraat in Delft en in 2005 de Oecumenische Gemeenschap Delft.

De praktijk: Gemeente Bant

Een artikel in het Fries Dagblad over de vernieuwing die plaats heeft gevonden in de gemeente Bant vindt u hier. Deze ontwikkeling werd o.a. geïnspireerd door het boek Kerkvernieuwing... een uitdaging.

De praktijk: een kleine gemeente

Ook voor kleine gemeenten biedt waarderende gemeenteopbouw goede handvatten. De PKN heeft een brochure gemaakt met beschrijvingen van kleine gemeenten, waar elementen ervan zijn te vinden. Een mooie illustratie is de PKN-gemeente Lemelerveld, die recent haar beleidsplan heeft herzien met deze methode.  Gemeenteadviseur Els Deenen heeft het proces begeleid en heeft het nodige materiaal ter beschikking gesteld. U vindt van haar hand hier:
. een uitgebreide beschrijving van het proces,
. de planning ervan,
. het programma van het bezinningsweekend van de kerkenraad,
. de opdracht-uitnodiging om aan de slag te gaan, en
. de resultaten van de verbeelding, in proza, poezië en beeld.