EBG werkt aan de toekomst met WG

De praktijk van Waarderende Gemeenteopbouw - een verslag van Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken

Willemien Boot schrijft: "Op een bezinningsdag van de Oudstenraden van de Evangelische Broedergemeente Nederland (EBGN) op 31 januari j.l. werkte ik met de methode waarderende gemeenteopbouw. Klaas van der Kamp (RvK-N hield er ook een verhaal en maakte deze samenvatting)."

Mocht u méér willen weten, neemt u dan gerust contact op met
Willemien Boot, trainer/adviseur van Protestantse Kerk Amsterdam,
[email protected],
tel +31(0)20 53 53 700, direct +31(0)20 53 53 707    +31(0)62 47 47 651

Workshop Classis Den Bosch

Onlangs vond in de PKN-classis Den Bosch een activiteit plaats, waarbij gebruik gemaakt is van het waarderende-gemeenteopbouw-denken.

In 4 workshops zin de 60 deelnemers aan de gang gegaan met de opdracht: bevraag elkaar over wat wat goed gaat in ieders gemeente, deel dat met elkaar, inspireer elkaar zo en geef elkaar ideeën door. De workshops hadden de volgende thema´s: Jeugd en Jongeren, Pastoraat, Beheer en de Ambten.

Gemeenteadviseur Atie de Vos stuurde ons het verslag, met daarin een korte beschrijving van de methodiek en de resultaten. Het verslag vindt u hier.

Iedere workshop werd geleid door 2 mensen van het Breed Moderamen, terwijl Atie de Vos de workshop Pastoraat begeleidde. Mocht u meer willen weten over deze activiteit, neemt u dan contact op met haar, via email [email protected] of tel.nr. mobiel 06 1590 8556

Viering Opstandingskerk Tilburg 4 jan 2015

Waarderende Gemeenteopbouw heeft te maken met alle aspecten van de kerkelijke gemeente. En kan dus zeker ook heel goed tot uiting komen in vieringen. Een mooie illustratie is de viering van 4 januari 2015 in de Opstandingskerk te Tilburg met ds. Dick Penninkhof, die als thema had gekozen voor "goed spreken". U vindt hier linkjes naar de preek en de liturgie.

Landingspagina Leve de kerk

Geachte bezoeker

u komt op deze pagina terecht, omdat u hebt geklikt op een van de vier websites van de Stichting Leve de Kerk:

Idee en Kerk, Kerk op het Web, Leve de Kerk of Kijk op Kerk


Onder de werknaam "Waarderende Gemeenteopbouw" zet de Stichting Leve de Kerk haar activiteiten voort.

Daarom hartelijk welkom op deze site.


Klik hier om verder te gaan naar de startpagina.

De start in Oosterbeek

Bij de start van het proces van waarderende gemeenteopbouw in Oosterbeek zijn tijdens de ´Startzondag´ groepsgesprekken met gemeenteleden georganiseerd. Suggesties voor de gespreksleiding vindt u hier, en de orde van dienst voor deze viering vindt u hier.

Vitale gemeente-zijn in Vierstee

In WKO-bulletin mei 2013 is een ervaring van gemeenteadviseur Jaap van der Giessen opgenomen, dat als volgt wordt aangekondigd. 
"Hij beschrijft hoe hij aan de slag gaat met de kerkenraad van een wijkgemeente, waarbij ook de grote kerkenraad wordt ingeschakeld, maar zonder het enthousiasme dat de wijkkerkenraad drijft. Hier wreekt zich dat de grote kerkenraad niet betrokken is geweest bij het vaststellen van het uitgangspunt. Toch is de bijdrage van Van der Giessen behartenswaardig, temeer omdat hij aan het eind knelpunten en vragen formuleert en enkele Bijbelse noties toevoegt."
U leest het artikel hier

Waarderende intervisie - impressie

In WKO-Bulletin mei 2013 verscheen dit artikel, dat als volgt wordt aangekondigd. 
"Van gemeenteadviseur Peet Valstar horen we hoe hij met enkele voorzitters van kerkenraden in de Noordoostpolder een Waarderende intervisiegroep begint. De oogst is rijk, zegt hij met een knipoog naar de Zuiderzeeballade". 
U vindt het artikel hier