De praktijk: MoTiV-Oecumenische Gemeenschap Delft

Op 21 januari 1979 vond de eerste Oecumenische viering plaats van de Studenten Gemeente Delft; in 1992 ontstaat MoTiv, de publieksnaam van het Studentenpastoraat in Delft en in 2005 de Oecumenische Gemeenschap Delft.

Na de landelijke fusie tot de PKN zijn ook de Delftse Hervormde en Gereformeerde moederkerken een verenigingsproces gestart. Hierdoor kwam de vraag op hoe MoTiv zich verhoudt tot de nieuwe Protestantse Kerk Delft.

Ons antwoord is dat we willen dat het studentenwerk en de geloofsgemeenschap samen blijven, de oecumene centraal staat en we als bijzondere wijkgemeente verder willen. Vanuit die bijzondere wijkgemeente zenden we onze studentenpastores op 'missie/diaconie' naar de studenten en de TU Delft.

Het boekje 'Kerkvernieuwing... Een Uitdaging!' van Jan Hendriks inspireerde ons om aan de slag te gaan met waarderende gemeenteopbouw. Het geeft een mooie 'gemeenschappelijk taal' om ons richting te geven in dit transformatieproces. Op de afgelopen 2 gemeentezondagen (op 25 november 2012 en 14 april 2013) gingen we er mee aan de slag.
Er is ook materiaal van deze dagen beschikbaar:
- van 25 november 2012. Een opdracht tot waarderend onderzoek en de daarbijbehorende spelregels; en
- van 14 april 2013. MoTiV als gastvrije geloofsgemeenschap: onderzoek naar wat het betekent en bijbehorende interviewrichtlijn.

Met dank aan Wouke Lam, voorzitter Oecumenische Gemeenschap Delft (voorheen Studenten Gemeente), contact via email-adres  of via Linkedin