VEG Ons Orgaan - oktober 2015

"Bouwen met vertrouwen" is het thema van het oktober 2015-nummer van Ons Orgaan, het maandblad van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
trust fear
Ds. Gerard van de Wetering schrijft in het redactioneel het volgende:
In de bijdrage van Theo Hettema over de voortgang van het werk in en vanuit de VEG Amsterdam klinken twee kernwoorden: droom en vertrouwen. Deze twee woorden vinden we ook terug in de bijdrage van Jikky de Jong-Buursma, waarin zij schrijft over de VEG Gorinchem.
in beide gemeenten waren en zijn wegen uitgestippeld. In de ene gemeente koos men voor een weg van waardige afbouw, in de andere is men een weg ingeslagen van opbouw en groei vanuit een nieuw kerkgebouw. Beide predikanten beschrijven hoe dit proces in zijn werk is gegaan. En hoe daarbij ‘vertrouwen’ het kernwoord is. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de Heer, vertrouwen in de kwaliteiten en gaven die een gemeente en haar leden bezitten, vertrouwen in een droom/ideaal en vertrouwen in de toekomst van God en mensen.
“Waarderende gemeenteopbouw” heet dat. Nadenken over wat je als gemeente als ‘het goede van God’ beleeft en je beleid daardoor laten inspireren. Geen beleid dus vanuit probleemsituaties of angst, maar vanuit de positieve geloofservaringen. Deze ervaringen omzetten in nieuw beleid, vanuit het vertrouwen dat wat je als gemeente als ‘het goede van God’ beleeft, ook in de toekomst verder kan gaan. 

Naast deze twee praktijkverhalen vindt u er een inleiding over waarderende gemeenteopbouw van de hand van Eduard Groen. Deze bemoedigende uitgave van Ons Orgaan van de VEG vindt u hier