De praktijk: een middelgrote gemeente

Voor de Hervormde Gemeente Veenendaal binnen de PKN is in 2011-2012 een beleidsplan opgesteld a.h.v. de methode van waarderende gemeenteopbouw. Een uitgebreide procesbeschrijving door Nico Belo, met daarin opgenomen ook de gehanteerde werkvormen vindt u pdfhier.