Dieptedimensie: verhalen

Het elkaar vertellen van de verhalen is een kernonderdeel van Waarderende Gemeenteopbouw. Maar dat is ook voor een goede samenleving van belang.
"In de kern is het dit: onder het politieke gekrakeel en te
midden van alle wetstechnische discussies is er een dieptedimensie van onze samenleving die onze aandacht vraagt." en "Dus laten we de verhalen weer gaan vertellen. Religieus geinspireerde verhalen hoe de wereld eruit zou kunnen zien."
Prof. Dr. Ruard Ganzevoort schrijft dit in zijn maandelijkse column in De Linker Wang, het tijdschrift van de religiewerkgroep van Groen Links, waar hij voorzitter van is. U kunt deze column lezen op p.21 van de juli-2015-editie.