Zij gaan voort van hype tot hype

Denkend over Kerk 2025 moeten we van alles. Prima, maar er is te weinig oog voor het gemeentemodel waarin veranderingen mogelijk zijn. Daarom hier een pleidooi voor een dergelijke gemeente: de vertrouwensvolle gemeente.
Een artikel van de hand van Jan Hendriks in de editie november 2015 van het tijdschrift Woord en Dienst. Met dit artikel, een pleidooi voor kringgemeenten van Paul van der Harst (Amersfoort) en een noodrem-artikel van Roelof Kieskamp is "toekomst van de kerk" min of meer een subthema geworden in deze editie. U leest het artikel hier.

Voorzijde WenD nov 2015