Recensie WKO

"Met andere ogen kijken naar de kerkelijke gemeente, daar gaat het om bij de methode van Waarderende Gemeenteopbouw. Leren kijken met andere ogen. Leren horen naar wat gelovigen bezielt, waarin ze vreugde scheppen, wat hun vertrouwen geeft en hoop." 
Met deze woorden begint René Hornikx´ recensie van ´Goede Wijn´ in het WKO-Bulletin die als volgt wordt samengevat: "Hij introduceert het boekje en de methodiek. Over de manier waarop Jan Hendriks Waarderende Gemeenteopbouw beschrijft, is hij overwegend positief, maar hij is kritisch wat de allereerste stap betreft. Wanneer men waarderend gaat onderzoeken, blijkt het verloop van het proces voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop het uitgangspunt wordt geformuleerd. Wie doet dat en hoe gebeurt dat? Dat zijn vragen waaraan Jan te weinig aandacht heeft besteed, aldus zijn goede collega René Hornikx."
Lees de recensie hier.

Goede Wijn en Paus Fransiscus

"Van Jan Hendriks’ boek Goede wijn. Waarderende Gemeenteopbouw ben ik evenzeer onder de indruk als van het pauselijke document Evangelii Gaudium. Sterker nog: van Jan konden we zo’n boek verwachten (hij noemt het zelfs zijn testament!), gezien zijn levenslange “pastoraat aan de gemeenteopbouwers”. Maar van de paus? Ik was verrast. Ook de paus droomt over kerkvernieuwing. Wij zijn van het Vaticaan gewend dat het vindt dat de kerk nooit hoeft te veranderen. De leden van de kerk, ook priesters en bisschoppen, kunnen zondigen, maar de kerk zelf is iets mystieks en onaantastbaars, “iets” dat niet hoeft te veranderen. Paus Franciscus richt zich wel degelijk tot de kerk zelf."
Lees meer in Goede Wijn en Paus Fransiscus van Roelf Haan, voormalig algmeen directeur van de IKON


Recensie indekerk.be

Maarten Hertoghs van indekerk.be (een overkoepelende site van evangelische gemeenten in Vlaanderen) heeft op de blog van de site een recensie geschreven over Goede Wijn.

"Groei is geen doel voor het handelen, maar een gevolg ervan." Een mooie formulering van één van de kerngedachten uit het boek. 


Lees de recensie hier.


Recensie Christelijk Weekblad

Bettelies Westerbeek, missionair werker en initiatiefnemer van Dominee 2.0 houdt Jan Hendriks´ nieuwste boek kritisch tegen het licht en is positief.
"Geen gesomber over de toekomst van de kerk maar met elkaar delen wat we in huis hebben".
"De aandacht in dit boek voor vertrouwen en het delen van positieve ervaringsverhalen, in combinatie met een compleet plan van aanpak, zorgt ervoor dat dit boek er uit springt en ik er concreet mee aan de slag kan".
Lees de recensie hier.


Recensie Ouderlingenblad

In de editie van Ouderlingenblad van november 2013 verscheen een recensie van het boek GOEDE WIJN van de hand van Nelleke Boonstra. Eigenlijk méér dan dat, u leest er ook een beknopte beschrijving van de methodiek. De recensie / het artikel leest u hier.

Recensie Woord & Dienst

Nynke Dijkstra-Algra schreef in de september-2013-editie van Woord & Dienst de volgende recensie over het boek. ´Hendriks introduceert daarin een manier van werken die helpt om op een nieuwe manier naar jezelf en naar de torekomst te kijken´. Ze sluit af met ´Op het leven, proost!´. Lees de recensie hier

Recensie VPW

Op de site van VPW Beroepsvereniging van r.k.-pastores, is van de hand van Paulus Gabriël een recensie verschenen over Goede Wijn.