Goede Wijn en Paus Fransiscus

"Van Jan Hendriks’ boek Goede wijn. Waarderende Gemeenteopbouw ben ik evenzeer onder de indruk als van het pauselijke document Evangelii Gaudium. Sterker nog: van Jan konden we zo’n boek verwachten (hij noemt het zelfs zijn testament!), gezien zijn levenslange “pastoraat aan de gemeenteopbouwers”. Maar van de paus? Ik was verrast. Ook de paus droomt over kerkvernieuwing. Wij zijn van het Vaticaan gewend dat het vindt dat de kerk nooit hoeft te veranderen. De leden van de kerk, ook priesters en bisschoppen, kunnen zondigen, maar de kerk zelf is iets mystieks en onaantastbaars, “iets” dat niet hoeft te veranderen. Paus Franciscus richt zich wel degelijk tot de kerk zelf."
Lees meer in Goede Wijn en Paus Fransiscus van Roelf Haan, voormalig algmeen directeur van de IKON