Recensie WKO

"Met andere ogen kijken naar de kerkelijke gemeente, daar gaat het om bij de methode van Waarderende Gemeenteopbouw. Leren kijken met andere ogen. Leren horen naar wat gelovigen bezielt, waarin ze vreugde scheppen, wat hun vertrouwen geeft en hoop." 
Met deze woorden begint René Hornikx´ recensie van ´Goede Wijn´ in het WKO-Bulletin die als volgt wordt samengevat: "Hij introduceert het boekje en de methodiek. Over de manier waarop Jan Hendriks Waarderende Gemeenteopbouw beschrijft, is hij overwegend positief, maar hij is kritisch wat de allereerste stap betreft. Wanneer men waarderend gaat onderzoeken, blijkt het verloop van het proces voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop het uitgangspunt wordt geformuleerd. Wie doet dat en hoe gebeurt dat? Dat zijn vragen waaraan Jan te weinig aandacht heeft besteed, aldus zijn goede collega René Hornikx."
Lees de recensie hier.